β-甘露糖苷酶,来源于C. fimi,EC:3.2.1.25


β-甘露糖苷酶,来源于C. fimi,EC:3.2.1.25

β-甘露糖苷酶,来源于C. fimi,EC:3.2.1.25
  • 产地爱尔兰
  • 品牌Megazyme
  • 货号E-BMOSCF
  • 规格200 Units

详细描述

EC 3.2.1.25 CAZY Family: GH2 Recombinant from Cellulomonas fimi. In 3.2 M ammonium sulphate. Specific activity: ~ 15 U/mg (35oC; 0.8 mM p-nitrophenyl β-D-mannopyranoside; pH 6.5). Contaminants: α-galactosidase, < 0.001 %; α-glucosidase, < 0.001 %; β-glucosidase, < 0.001 %. Stable at 4oC for > 2 years.

发表回复