SC系列数控超级恒温槽,新芝,SC-15 数控超级恒温水(油)槽

上海金畔生物科技有限公司提供SC系列数控超级恒温槽,新芝,SC-15 数控超级恒温水(油)槽,可以访问官网了解更多产品信息。
SC系列数控超级恒温槽,新芝,SC-15 数控超级恒温水(油)槽

询价
新芝

SC-25A SC-15C SC-20B SC-15A SC-15B SC-30C SC-25B SC-15P SC-20A SC-15 SC-20 SC-30B SC-30A SC-30 SC-25 SC-5A

SC系列数控超级恒温槽

介质
控温范围(℃) 室温+5~100
充液容积(L)
温度波动范围(℃) ±0.05~±0.2
加热功率(W)
规格

发表回复