LB Lennox琼脂,即用型,生工,A500863-0005 5/pk

上海金畔生物科技有限公司提供LB Lennox琼脂,即用型,生工,A500863-0005 5/pk,可以访问官网了解更多产品信息。
LB Lennox琼脂,即用型,生工,A500863-0005 5/pk

询价
生工

组份

Tryptone 10.0 g; yeast extract 5.0 g; NaCl 5.0 g, agar 15.0 g.

规格 5/pk