α-葡萄糖苷酶,来源于B. stearothermophilis,EC:3.2.1.20


α-葡萄糖苷酶,来源于B. stearothermophilis,EC:3.2.1.20

α-葡萄糖苷酶,来源于B. stearothermophilis,EC:3.2.1.20
  • 产地爱尔兰
  • 品牌Megazyme
  • 货号E-TSAGL
  • 规格1500 Units

详细描述

EC 3.2.1.20 CAZY Family: GH13 From B. stearothermophilis. In 3.2 M ammonium sulphate. Specific activity: 120 U/mg (40°C, pH 6.3, p-nitrophenyl α-D-glucoside). Contaminants: α-amylase < 0.001%. Stable at 4°C for > 4 years.

发表评论