β-半乳糖苷酶 来源于Aspergillus niger EC:3.2.1.23


β-半乳糖苷酶 来源于Aspergillus niger EC:3.2.1.23

β-半乳糖苷酶 来源于Aspergillus niger EC:3.2.1.23
  • 产地爱尔兰
  • 品牌Megazyme
  • 货号E-BGLAN
  • 规格8000 Units

详细描述

High purity β-Galactosidase (Aspergillus niger) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

EC 3.2.1.23
CAZy Family: GH35
CAS: 9031-11-2

beta-galactosidase; beta-D-galactoside galactohydrolase

Highly purified. From Aspergillus niger.
In 3.2 M ammonium sulphate. 
Supplied at ~ 4,000 U/mL. 

Specific activity
~ 200 U/mg (40oC, pH 4.5 on p-nitrophenyl β-D-galactoside).

Stability: > 4 years at 4oC.

发表评论